Ponad 12 mln zł kosztować ma rewitalizacja budynków należących do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi - w tym zabytkowego obiektu dawnej łaźni miejskiej przy ul. Zachodniej. Podwórze AOIA ma być połączone z sąsiednim Pasażem Róży - poinformowały dziś władze miasta.

- Będzie to 25. inwestycja prowadzona w ramach obszarowej rewitalizacji Łodzi; spodziewamy się, że do roku 2020 dawną świetność i nowe funkcje zyskają 172 budynki w centrum miasta. Wartość remontu w tym przypadku wynosi 12,5 mln zł, przy czym ok. 2,5 mln zł wyniesie dofinansowanie UE. Reszta środków będzie pochodzić z budżetu miasta - poinformował wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Nieruchomość, zajmowana przez AOIA, to dwa budynki połączone wspólną ścianą. Jak wyjaśniła dyrektorka AOIA Monika Kamieńska, rewitalizacji nie będzie podlegać jedynie nadbudowana w 2004 r. część biurowa placówki. Poza nią w obecnie użytkowanej części obiektu przy ul. Zachodniej 54 znajdują się m.in. sale widowiskowa i baletowa oraz kawiarnia.

Z kolei stojący przy Zachodniej 56 budynek znajduje się w rejestrze łódzkich zabytków. Powstał na przełomie XIX i XX wieku jako synagoga, ale w czasie II wojny światowej jego wnętrze zostało kompletnie zniszczone przez Niemców. Po wojnie - do lat 70. - pod tym adresem działał miejski zakład kąpielowy, a w ostatnich latach - mały hotel. Obecnie obiekt jest pusty, choć ze względu na wewnętrzne połączenia pomiędzy budynkami, niektóre jego pomieszczenia są już wykorzystywane przez AOIA.

- Głównym najemcą budynku będzie AOIA, ale nie byłoby mowy o rewitalizacji, gdybyśmy nie zwrócili uwagi na aspekty społeczne - w kompleksie pojawi się zatem mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz hostel. Prace będą wszechstronne. Liczymy, że dzięki zachowanej dokumentacji uda się przywrócić utracone detale architektoniczne zabytku - dodał wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

W kolejnym etapie, rewitalizacji poddane zostanie podwórze znajdujące się od strony obecnego wejścia do AOIA - powstanie tam zielony pasaż dla pieszych, który połączy ul. Zachodnią z Piotrkowską. Będzie nim można dojść do Pasażu Róży - unikatowej mozaiki z tysięcy lustrzanych fragmentów stworzonej na ścianach podwórka przy ul. Piotrkowskiej 3 przez artystkę Emilię Rajkowską.

Jak podkreśliła Monika Kamieńska Pasaż Róży od dwóch lat wykorzystywany jest latem jako plenerowy teatr z ok. 300-osobową widownią, zatem rewitalizacja podwórza AOIA pozwoli na zwiększenie terenu spełniającego funkcje artystyczno-rekreacyjne. Inwestorzy mają skonsultować się z Emilią Rajkowską i uzyskać jej akceptację dla projektu - artystka poinformowała już bowiem, że nie jest zainteresowana kontynuacją Pasażu Róży.

Rewitalizacja obszarowa Łodzi obejmie 1783 ha, czyli ponad 6 proc. całkowitej powierzchni miasta. Teren ten zamieszkuje ponad 152 tys. osób. To zdegradowane tereny w centrum miasta, podzielone na osiem tzw. obszarów rewitalizacji, na których prowadzone będą kompleksowe, obejmujące całe kwartały ulic, działania - remonty budynków, ulic, placów, tworzenie nowych przebić komunikacyjnych i terenów zielonych.(PAP)