Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w specjalnym komunikacie informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w Gajewie, w gm. Witonia, w pow. łęczyckim.

Wczoraj o godz. 16:00 zanotowano informację o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.

Komunikat ten zanotowano na stanowisku pomiarowym w miejscowości Gajew, gminie Witonia, a jego wartość wyniosła: 184 μg/m3.

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego: 180 μg/m3
Wartość poziomu alarmowego: 240 μg/m3

Do obszarów, na których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego zalicza się powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski.

Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie  jak  kaszel,  płytki  oddech,  drapanie  w  gardle,  senność  oraz  bóle  głowy.  Na  wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, zwłaszcza w porze letniej, gdy stężenia ozonu są najwyższe.

Skutkami podrażnienia ozonem mogą być infekcje górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, bóle w klatce piersiowej, swędzenie oczu. Może przyczynić się także do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc).

Przy  ekstremalnych  stężeniach  ozon  może  prowadzić  do  wzrostu  ciśnienia  tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc. W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia ozonu w powietrzu zaleca się unikanie  przebywania  na  otwartej  przestrzeni  połączonego  ze  wzmożonym  wysiłkiem  fizycznym  przez najbardziej narażone grupy ludności: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży.