Nowoczesny sprzęt medyczny, ratowniczy oraz elementy wyposażenia strażackiego za blisko 100 tys. złotych otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Brójce. Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania życia i mienia został sfinansowany dzięki rządowemu wsparciu.

Władze gminy w kwietniu 2018 roku wystąpiły do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o przyznanie funduszy na zakup sprzętu ratowniczego. Wnioskowano o blisko 100 tysięcy złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze przyznano na początku czerwca. Pozwoliło to zakupić 10 nowoczesnych defibrylatorów oraz klinów stabilizacyjnych, desek ortopedycznych z szynami Kramera, pił do cięcia drewna i szyb samochodowych, zabezpieczeń poduszek powietrznych oraz toreb medycznych.

Cztery jednostki OSP z gminy Brójce należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy udzielają pomocy m.in. przy wypadkach na autostradzie A1 i na trasach 713 i 714.