Radni Rady Miejskiej obradują na sesji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok. Od ich głosów będzie zależało czy Hanna Zdanowska uzyska absolutorium co będzie jednoznaczne, że Rada Miejska nie ma zastrzeżeń do realizacji budżetu miasta.
ZOBACZ PEŁNE WYDANIE ŁÓDZKICH WIADOMOŚCI DNIA