Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w najnowszym komunikacie ostrzega, że w związku ze zmianą warunków pogodowych uległa pogorszeniu sytuacja aerosanitarna na trasie przemieszczania się smugi zanieczyszczeń pochodzącej z pożaru odpadów na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu.

Z powodu zmiany warunków pogodowych, sytuacja aerosanitarna na trasie przemieszczania się smugi zanieczyszczeń wyemitowanych w czasie, trwającego od piątkowej nocy pożaru, uległa pogorszeniu. Prędkość wiatru w nocy zmalała poniżej 1/ms, wystąpiły zamglenia związane ze zjawiskiem przygruntowej inwersji termicznej. W takich warunkach spaliny z pożaru mogą docierać do niższych warstw powietrza.

W związku z powyższym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie o wzroście stężenia szkodliwych substancji w powietrzu dla miejscowości: Aleksandrów Łódzki, Zgniłe Błoto, Bełdów, Orzechów, Jerwonice, Puczniew, Charbice Dolne, Charbice Górne, Rąbień, Niesięcin, Konstantynów Łódzki, a także dodatkowo północnej części Łodzi i zachodniej części Zgierza.

Jak informują eksperci obecnie stacja pomiarowa w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 (wschodnia część miasta) nie wykazuje wzrostu poziomu substancji w powietrzu, jednakże w miarę rozwoju sytuacji należy przyjąć, że pogorszenie jakości powietrza może objąć swym zasięgiem całe miasto Zgierz.

Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości powinni w niedzielę ograniczyć wietrzenie mieszkań oraz przebywanie na otwartej przestrzeni. W razie wystąpienia opadów deszczu nie należy zbierać wody opadowej do żadnych celów nawet gospodarczych, gdyż może ona zawierać szkodliwe dla zdrowia substancje.

W wyniku spalania odpadów komunalnych w tym dużych ilości tworzyw sztucznych do atmosfery wyemitowane mogą być miedzy innymi: tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki, dioksyny, furany, pył zawieszony PM10, PM2,5, pył opadający. W otoczeniu pożaru opadać mogą lżejsze fragmenty zwęglonych odpadów porwanych przez spaliny z obszaru składowiska. W dniu wczorajszym wyemitowane w pożarze substancje osiągnęły dużą wysokość unosu związku z występującą wysoką temperaturą spalania, a następnie rozprzestrzeniły się na dużym obszarze. W nocy w związku ze zmianą warunków rozprzestrzeniania spaliny zaczęły osiadać na obszary, nad którymi się znalazły. Jednocześnie w wyniku spadku temperatury w ognisku pożaru w trakcie jego wygasania wysokość unosu spalin jest mniejsza, a co za tym idzie stężenie substancji w niższej warstwie powietrza na trasie przemieszczania się smugi będzie większe.

W miarę wzrostu ruchów pionowych w atmosferze oraz prędkości wiatru jakość powietrza powinna ulegać stopniowej poprawie.
Internauci relacjonują pożar w Zgierzu