Ceny mieszkań w Łodzi będą wzrastać ze względu na wciąż relatywnie niską podaż, oraz niższe ceny w porównaniu z innymi największymi miastami w Polsce. Takie wnioski możemy znaleźć w raporcie E-VALUER INDEX 2018, opracowanym przez firmę Emmerson Evaluation.

Jak czytamy w raporcie Łódź jest liderem w Polsce pod względem liczby nowo wprowadzonych do sprzedaży mieszkań. W ciągu ostatniego roku deweloperzy dostarczyli na rynek o 76 proc. więcej mieszkań niż w roku poprzednim.

Rekordowej podaży mieszkań towarzyszył też bardzo duży popyt. W zeszłym roku to właśnie w Łodzi można było zaobserwować największe dynamikę w kraju względem ubiegłego roku, sprzedano bowiem o 62 proc. więcej mieszkań.

Jak czytamy w raporcie specyfiką łódzkiego rynku mieszkaniowego jest duża aktywność deweloperów lokalnych. Działa tu niewielka liczba największych, ogólnopolskich graczy rynkowych. Z tego względu zauważalny jest też relatywnie nieduży udział ich inwestycji w porównaniu z lokalnymi firmami.

W 2017 r. na najwyższych obrotach funkcjonował rynek mieszkaniowy w Śródmieściu, zachodnim Widzewie i wschodnim Polesiu. W tych rejonach zawarto największą liczbę transakcji ze wszystkich dzielnic. Na tempo wyprzedawania się inwestycji, szczególnie w centralnej części miasta, duży wpływ miały zakupy inwestycyjne mieszkań pod wynajem.

Kupujący na łódzkim rynku najczęściej poszukiwali mieszkań niedużych, do ok. 50 mkw. i umiejscowionych w centralnej części miasta. Ze względu na lokalizację i dobrą komunikację z centrum dużym zainteresowaniem cieszyły się także lokale z rynku wtórnego w rejonie Retkini (dzielnica Polesie), osiedla Janów i Olechów (Widzew) oraz Dąbrowa (Górna).

Mediana cen za m2 w Łodzi w 2017 r.

BAŁUTY - rynek pierwotny – 5093, rynek wtórny - 3490

GÓRNA
– rynek pierwotny – 5078, rynek wtórny – 3477

POLESIE – rynek pierwotny – 5099, rynek wtórny - 3817

ŚRÓDMIEŚCIE – rynek pierwotny - 5989, rynek wtórny - 3226

WIDZEW- rynek pierwotny - 5416, rynek wtórny - 3952