REGULAMIN IX PRZEGLĄDU TEATRÓW SZKOLNYCH "WSZYSTKO GRA" 

 Organizator przeglądu Szkolny Teatr "Maska" działający przy Szkole Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi. Przegląd został objęty patronatem Wojewody Łódzkiego Prezydent Miasta Łodzi 
 Cele przeglądu 
 ► Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości. 
 ► Rozbudzanie zainteresowań teatrem. 
 ► Dbałość o kulturę słowa. Adresat Przeglądu Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Ocena Jury 
 ► Zaprezentowane spektakle oceniane będą w dwóch kategoriach: kl. I-III - kategoria I kl. IV-VII - kategoria II przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. 
 ► Ocenie podlegają: 
 ▪ kultura żywego słowa 
 ▪ gra aktorska ▪ kostiumy 
 ▪ scenografia 
 ▪ dobór muzyki 
 ▪ oryginalność scenariusza 
 ▪ ogólne wrażenie artystyczne. Nagrody 
 ▪ Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz indywidualne wyróżnienia za kreacje aktorskie. 
 ▪ Przewidziana jest również Nagroda Dziecięcego Jury. 
 ▪ Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dyplomy. 
 Prezentacja przedstawień 
 ▪ Tematyka dowolna. 
 ▪ Liczba uczestników zespołu nieograniczona. 
 ▪ Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut (pod rygorem odrzucenia). 
 Termin i miejsce 
 ► Przegląd odbędzie się w siedzibie Organizatora. 
 ▪ 23 lutego 2018r. - upływa termin zgłoszeń 
 ▪ 22 marca 2018r. - konkurs dla klas I-III 
 ▪ 23 marca 2018r. - konkurs dla klas IV-VII 
 ▪ 26 marca 2018r. - Wielki Finał - godz. 14.00