Jest to jedyna taka inicjatywa w Europie, gdzie ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację by wspólnie wypracować rozwiązania zmian klimatu. Jak duże miasta mają walczyć z globalnym ociepleniem? Jakie mogą być skutki ekstrmalnych zjawisk atmosferycznych np. powodzi m. in. o tym rozmawiali dziś uczestnicy debaty eksperckiej "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście". Do Łodzi przyjechali przedstawiciele miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców by uczestniczyć w kolejnym etapie opracowania planów adaptacji do zmian klimatu, którego beneficjentem jest Ministerstwo Środowiska.

Na debatę ekspercką zostali zaproszeni przedstawiciele 44 miast partnerskich liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, bo jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, zmiany klimatyczne nie są już tylko problemem globalnym ale stają się też istotnym problemem lokalnym.

Pomocne w rozwiązywaniu problemów mają być opracowane do końca tego roku Miejskie Plany Adaptacji, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane zagrożenia. - Wynikiem tych poszczególnych planów dla każdego miasta będą konkretne wytyczne i propozycje, w jakim kierunku miasto ma się rozwijać. To będzie też pomagało przy pozyskiwaniu środków unijnych czy regionalnych - mówił Paweł Sałek, Sekretarz Stanu w MŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Więcej informacji na temat projektu opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców znajduje się na stronie internetowej www.44mpa.pl.

(ŁWD - M. Strześniewska-Jaśkiewicz)