W Domu Literatury zorganizowano polsko-angielskie spotkanie promujące wydanie kolejnego numeru pisma naukowego "Text Matters". Uczestnicy czytali dramaty greckie w języku angielskim, brali także udział w panelu dyskusyjnym z udziałem profesorów Uniwersytetu Łódzkiego.