Najmłodsi zduńskowolanie będą mogli oddychać czystszym powietrzem niż ich rówieśnicy w innych miastach. W wybranych przedszkolach w mieście zainstalowano oczyszczacze powietrza. Na pomysł kupna tych urządzeń wpadli Radni, by, jak twierdzą chronić dzieci przed wszechobecnym smogiem. Zduńska Wola jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

W raporcie opublikowanym półtora roku temu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Zduńska Wola znalazła się na 29 miejscu w gronie 50 miast europejskich najbardziej zatrutych smogiem. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, wdrożono między innymi program wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii cieplnej. Ponadto radni uznali, że warto przed smogiem chronić przede wszystkim najmłodszych. Postanowiono więc kupić do każdego miejskiego przedszkola oczyszczacze powietrza.

W sumie jest ich ponad 50. Kosztowały blisko 130 tysięcy złotych. Są ciche i nie przeszkadzają w zajęciach, choć ze względu na rozmiar i wygląd, na początku budziły duże zainteresowanie najmłodszych.

W ciągu najbliższych miesięcy zostaną przeprowadzone badania dotyczące jakości powietrza w przedszkolach. Jeśli okaże się, że jest ona dużo lepsza, wtedy oczyszczacze będą montowane w zduńskowolskich szkołach.

(ŁWD - S. Cybulski, M. Michalak)