Zarząd Zieleni Miejskiej chce dać drugie życie świątecznym drzewkom i organizuje zbiórkę choinek w donicach. Od 8-go do 12-go stycznia łodzianie będą mogli przywieźć swoje świąteczne drzewka do ogrodu botanicznego i siedziby leśnictwa miejskiego. Później drzewa będą wsadzane na terenach zieleni miejskiej, między blokami i przy łódzkich ulicach.

Zdjąć ozdoby, podlać i najlepiej zahartować, np. wystawiając na balkon lub do ogrodu. To jak zadbamy o choinkę będzie miało wpływ na to czy po przesadzeniu się przyjmie.
A świątecznych drzewek, których już nie będzie można wsadzić do ziemi, pomoże pozbyć się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
Akcja obejmie dwie dzielnice - Polesie i Górną. MPO odbierze drzewa 20, 27, 29, 30 i 31 stycznia.