Najpóźniej w marcu tego roku rozpocznie się przebudowa ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Obejmie ponad 3 kilometrowy odcinek. Do przetargu na realizację tej inwestycji zgłosiło się 7 firm. 5 z nich zmieściło się kosztorysie inwestorskim - który wyniósł prawie 42 miliony złotych. Teraz trwa weryfikacja ofert.

Przebudowa będzie realizowana etapami. W tym roku prace obejmą odcinek od Ulicy Malowniczej do Gajcego. W przyszłym od ulicy Gajcego do granicy miasta. W ramach inwestycji zaplanowano między innymi rozbudowę istniejącej drogi i przebudowę systemu odwadniania. Po jednej stronie jezdni powstanie też dwukierunkowa droga rowerowa.
Przebudowa Rokicińskiej na tym odcinku miała kosztować 42 miliony złotych. Najtańsza oferta wyniosła o prawie 10 milionów mniej.
Drogi objazdowe, zostaną wyznaczone tuż przed rozpoczęciem prac, bo to wykonawca ma przygotować tymczasową reorganizację ruchu pod wytyczne miasta. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2019 roku.