Wniosek o 39 mln zł dofinansowania z UE na kolejny etap rewitalizacji XIX-wiecznego osiedla Księży Młyn złożył w urzędzie marszałkowskim łódzki magistrat. W ramach - pod okiem konserwatora zabytków - odnowionych zostanie 15 nieruchomości. Wartość projektu to 59 mln zł.

   "Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego kompleksowy remont 13 nieruchomości będących własnością miasta, jednej wspólnotowej i jednego obiektu prywatnego. To pierwszy tego typu projekt w Łódzkiem, gdzie sektor publiczny będzie ubiegał się o dofinansowanie wspólnie z prywatnymi właścicielami. Wartość całego projektu to 59 mln zł, ubiegamy się o dofinansowanie rzędu 39 mln zł" - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na konferencji we wtorek.
    Jak mówiła, ponieważ Księży Młyn znajduje się na liście kluczowych projektów, uzyskanie dofinansowania powinno być formalnością; już samo złożenie wniosku umożliwia magistratowi rozpoczęcie procedur przetargowych. Dodała, że największym wyzwaniem było takie skonstruowanie wniosków, by w projekcie znaleźli się beneficjenci inni niż pochodzący z sektora publicznego.
    "Remonty rozpoczniemy w tym roku od trzech miejskich budynków, z których już wcześniej wyprowadziliśmy mieszkańców do uprzednio przygotowanych lokali. Wyremontujemy kompleksowo 170 mieszkań, a kilkadziesiąt kolejnych – we współpracy ze wspólnotą mieszkańców. Równolegle swoje prace prowadzić będzie partner projektu – prywatny inwestor, który odnowi dawny konsum" – zaznaczył kierownik rewitalizacji Księżego Młyna Arkadiusz Bogusławski.
   Budynek konsumu został wzniesiony w 1883 r. przez twórcę osiedla Księży Młyn – przemysłowca Karola Scheiblera; mieściły się w nim przyfabryczne delikatesy, w których robotnicy mogli kupować towary za specjalne bony. Obecnie znajdują się w nim m.in. restauracja i kawiarnia, a wkrótce - jak podał Bogusławski - powstanie jeszcze jedna restauracja.
    Dofinansowanie zostanie przeznaczone nie tylko na kompleksowy remont budynków, ale również na odnowę 4,74 ha przestrzeni osiedla – będzie to odbudowa bruków, chodników, odtworzenie nasadzeń i zieleni, budowa ścieżek rowerowych. Ten etap rewitalizacji osiedla ma być przeprowadzony do 2021 r. (PAP)