Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego " Kujon" działa od 30 lat jako jedyny w akademickiej Łodzi studencki zespół folklorystyczny. Członkami zespołu są studenci i absolwenci UL, PŁ, UM, AM i innych łódzkich uczelni. Kultywuje polskie tradycje taneczne i śpiewacze, polski folklor który w znacznym stopniu pozwala na kształtowanie i podtrzymywanie naszej tożsamości narodowej i regionalnej. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych ( Grand Prix festiwali: w Sidi Bell Abbes - Algieria, Grodno- Białoruś, Samsun - Turcja -nagroda główna za choreografię , Łowicki Pasiak , Folklor Świata- Zduńska Wola ). 

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi , odbędzie się Jubileuszowy Koncert z okazji 30 lecia działalności artystycznej zespołu. Honorowy patronat na Jubileuszem objęli: 
- Wicepremierzy - Ministrowie - Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński, Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pan Jarosław Gowin, 
- Wojewoda Łódzki- Pan Zbigniew Rau, 
- Marszałek Województwa 
- Pan Witold Stępień, 
- Prezydent Miasta Łodzi 
- pani Hanna Zdanowska , 
- Rektor Uniwersytetu Łódzkiego- Pan Antoni Różalski. 

Koncert Jubileuszowy to wyjątkowa okazja do zaprezentowania łodzianom części z dotychczasowego dorobku zespołu i by poszerzyć krąg odbiorców tego wydarzenia