* zakończyły się jubileuszowe obchody trzydziestolecia Teatru Logos

* występ w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych

* Światowa firma dołączyła do grona inwestorów ŁSSE

* większa liczba nauczycieli

* Politycy SLD sprzeciwiają się zmianom w kodeksie wyborczym

* UMŁ a ustawa reprywatyzacyjna

* zmiany w przeglądach technicznych samochodów

* wystawa "My spaces"

* otwarto największą w Polsce papugarnię