Minister sprawiedliwości chce powołać w Łodzi w najbliższym czasie zespół do analizy spraw związanych z wyłudzaniem nieruchomości. Dziś w Warszawie Zbigniew Ziobro podkreślał, że kwestia wyłudzania kamienic dotyczy nie tylko stolicy, ale też innych miast. Urząd Miasta Łodzi przypomina, że dzięki pracy lokalnej komisji śledczej do prokuratury złożono już blisko 100 doniesień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jak zaznaczył Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości,Prokurator Generalny dotarły do niego informacje, że również w Łodzi mogło dochodzić do wyłudzeń nieruchomości. Nie chciał szacować skali tego zjawiska, ale zapewniał, że sprawdzi to specjalnie powołany do tego zespół. Deklaracja ministra Ziobry cieszy przedstawicieli Urzędu Miasta, którzy mają nadzieję na współpracę. Jednoczeście przypominają,że w urzędzie działa od 5 lat lokalna komisja śledcza powołana przez prezydent Hannę Zdanowską i od tego czasu specjalny miejski zespół ds. odzyskiwania kamienic aktywnie współpracuje z CBA, Prokuraturą i Policją.