Przed łódzkim sądem okręgowym trwa proces między pełnomocnikami właścicieli Kamienicy przy Targowej 47, a Agnieszką Wojciechowską van Heukelom, która pomagała lokatorom kamienicy w sporze z właścicielami. Konrad D. i Piotr L. wytoczyli proces Agnieszce Wojciechowskiej van Heukelom, która miała w publicznych wypowiedziach nazywać ich „czyścicielami kamienic”, co – zdaniem powodów - miało negatywnie wpłynąć na ich wizerunek.