Mieszkańcy łódzkich Stoków nie chcą już tolerować bezdomnych przebywających w okolicy, którzy – ich zdaniem – są niebezpieczni. W petycji skierowanej do prezydent Łodzi apelują o skuteczne rozwiązanie problemu, a jednym z proponowanych rozwiązań, jest… likwidacja noclegowni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje natomiast o wyrozumiałość i podkreśla, że nic o niebezpiecznych incydentach nie wie.