Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej rozszerza współpracę z włocławską spółką Anwil. Dziś przedstawiciele uczelni i włocławskiej spółki z grupy Orlen podpisały umowę o zacieśnieniu współpracy w zakresie nowoczesnych technologii oraz wspierania edukacji i drogi kariery studentów.

W laboratorium instytutu polimerów i barwników PŁ studenci spędzają wiele godzin pracując nad licznymi projektami, realizowanymi dla różnych firm współpracujących z Politechniką Łódzką. - Bardzo duża część badań znajduje ujście w komercjalizacji, w zadaniach realizowanych dla podmiotów funkcjonujących na rynku - mówił dzisiaj dr inż. Mariusz Siciński, adiunkt w Instytucie Polimerów i Barwników PŁ. Dzięki takiej współpracy studenci mogą się rozwijać i zbierać potrzebne doświadczenie, które pomoże przy budowaniu kariery.

Z myślą o rozwoju studentów dziś władze PŁ rozszerzyły współpracę z kolejną firmą. Początkowo dzięki współpracy PŁ z firmą Anwil studenci wydziału chemicznego mieli możliwość odbywania praktyk i staży w włocławskiej spółce. Nowe porozumienie ma jeszcze bardziej zintensyfikować wymianę naukową. Firma ma nadzieję, że dzięki współpracy uda się opracować nowe, innowacyjne rozwiązania.

Aktualnie, na zaproszenie Anwilu wydział chemiczny bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE dotyczącym ceramizacji PCW (Polichlorku Winylu).

(ŁWD - M. Strześniewska-Jaśkiewicz)