Pod hasłem "Więcej niż teatr", w Centrum Kultury Młodych, rozpoczęły się 35. jubileuszowe, Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych. Piętnaście spektakli teatrów m.in. z Krakowa, Bytomia, Nowej Soli i Bydgoszczy, happeningi i warsztaty wypełnią program tego wydarzenia. Jutro wieczorem odbędzie się pokaz mistrzowski Jana Peszka. Finał i ogłoszenie werdyktu w niedzielę.


35. przegląd Teatrów Młodzieżowych , tak jak wszystkie konfrontacje do tej pory będzie rozpoczynał się każdego dnia o 9.00 rano i trwał do późnych godzin nocnych. Mirosław Wosiewicz pokaże "Ferdydurkę II" w Klubie Nauczyciela i happening na zakończenie.

Będą ekscytujące rozmowy aktorów- amatorów z jurorami, utrzymany zostanie charakter konkursu. Wśród jurorów obok Jadwigi Sącińskiej i Dariusza Leśnikowskiego jest Jan Peszek.

Na inaugurację wybrano spektakl z VI-ego, krakowskiego LO p.t. "Szklana Tafla"

35. jubileuszowe Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych dedykowano Krystynie Weintritt i Marianowi Glinkowskiemu- współtwórcom tego wydarzenia, przyznano tytuły "Lokatorów Teatru". Podziękowanie za wiarę w siłę młodego teatru, życzliwą, wspierającą obecność oraz współtworzenie wartości kulturotwórczych i wyjątkowej aury Konfrontacji otrzymała też łódzka telewizja.

(ŁWD - K. Piaseczna)