Politechnika Łódzka i Veolia Energia Łódź podpisały umowę o partnerstwie. Dokument umocni współpracę związaną ze stażami dla studentów czy badaniami naukowymi. Ale co najważniejsze zwiększa też szansę uczelni na budowę stacji geotermalnej.

Umowa obejmuje kilka kluczowych aspektów: pisanie prac dyplomowych we współpracy z elektrociepłownią, wspólne wdrażanie projektów dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii i w końcu prowadzenie przez uczelnię audytów energetycznych dla Veolii.

Politechnika Łódzka planuje wybudować stację geotermalną. Miałaby ona znajdować się na terenie kampusu uczelni przy ulicy Wróblewskiego. Uczelnia wykonała już całą dokumentacje techniczną, gotowy jest między innymi program wierceń. Najpierw zostanie wykonany odwiert eksperymentalny. Potrzeba na to 20 milionów złotych. Projekt już trafił do ministerstwa.

Przy wykorzystaniu geotermii ogrzewane mają być nie tylko budynki Politechniki, w tym nowy obiekt sportowy, ale również akademiki i powstające w pobliżu bloki mieszkalne.

Co ważne, wykorzystanie wód termalnych pozytywnie wpłynie na środowisko- elektrociepłownie spalą mniej węgla. To z kolei wpłynie na ograniczenie smogu w mieście.

(ŁWD - M. Aleksandrzak)