Prokuratura bada sprawę zawiadomienia dotyczącego nieprawidłowości w Gimnazjum numer 43. Przed tygodniem złożyła je obecna dyrektor szkoły, która podejrzewa, że poprzedni dyrektorzy placówki dopuścili się niegospodarności. Jednym z nich przez wiele lat był Krzysztof Jurek, do października ubiegłego roku piastujący stanowisko dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W szkole od kilku miesięcy trwa audyt.