Z przyczyn technicznych transmisja została przerwana.