Telewizja Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł.

Adres:

TVP SA Oddział w Łodzi
90-117 Łódź
ul. Narutowicza 13
tel. (42) 63 59 100

Ważne telefony:

Dyrektor Oddziału - Redaktor Naczelny
Hubert Bekrycht
tel. (42) 63 59 201
fax (42) 63 59 352
sekretariat.lodz@tvp.pl

Sekretarz Programowy
Jacek Jóźwiak
tel. (42) 63 59 222
jacek.jozwiak@tvp.pl

Biuro reklamy TVP Łódź
kierownik Beata Umińska
tel. (42) 63 59 160
beata.uminska@tvp.pl

Sekretariat programowy
tel. (42) 63 59 202

Sekretariat Redakcji Informacji
Redakcją kieruje Wojciech Janczyk
tel. (42) 63 59 223
fax (42) 63 59 107
LWD@tvp.pl
Uwagi od telewidzów tel. (42) 63 59 106

Regionalna Agencja Producencka
Kierownik Tomasz Lasota
tel. (42) 63 59 246
tomasz.lasota@tvp.pl

Sekretariat Producentów i Pracowników Twórczych
tel. (42) 63 59 241

Zamawianie usług

tel. (42) 63 59 252

Księgowość

tel. (42) 63 59 235