W parku im. ks. J. Poniatowskiego pojawił się ponownie sokolnik z drapieżnymi ptakami. Piotrków Trybunalski wznowił płoszenie gawronów zanieczyszczających alejki, trawnik i ławki.

fot.http://www.piotrkow.pl fot.http://www.piotrkow.pl Jedną z najskuteczniejszych jak dotąd metod płoszenia jest wykorzystanie do tego drapieżnych ptaków, by móc tego dokonać niezbędne było uzyskanie zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. - Decyzję otrzymaliśmy wiosną. Wymagało to od nas wiele pracy w postaci przygotowania odpowiednich wniosków, tworzenia ekspertyz, spotkań w siedzibie RDOŚ oraz wizji lokalnych – mówią pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

- Dzięki naszym staraniom uzyskaliśmy zezwolenie na okres aż 5 lat, czyli do marca 2023 r. Dodatkowo wyrażono zgodę na dłuższy niż poprzednio okres płoszenia ptactwa, tj. od 1 sierpnia do 15 marca - dodają.

Sokolnik w parku ks. J. Poniatowskiego rozpoczął pracę z początkiem tego tygodnia. Specjalista płoszy gawrony w ciągu dnia przy użyciu drapieżnych ptaków. Wśród nich są m.in. orły, jastrzębie, myszołowy i sokoły - informuje Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.