Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy wysyłkę listów z prognozowaną wysokością emerytury do ponad 2 mln pełnoletnich mieszkańców regionu łódzkiego. Jak podkreślają urzędnicy, informacje w nich zawarte budzą wiele wątpliwości, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowych konsultacji telefonicznych. Sprawdziliśmy, o co najczęściej pytali mieszkańcy naszego województwa.