Trwa remont elewacji, pomalowanej w barwach nawiązujących do pierwotnego wyglądu łódzkiego kościoła przy ul. Piotrkowskiej. Dotychczasowy remont kosztował 2,5 mln złotych.

- Co roku Rada Miejska przyznaje tego typu dotacje dla osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, instytucji, organizacji społecznych, czy związków wyznaniowych, administrujących nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków. Działania te wspomagają proces rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. W tym roku kwota na ten cel wynosi 2,5 mln zł i trafiła do 19 beneficjentów - powiedział wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Bliźniuk.

Wsparcie dla ratowania obiektów zabytkowych, nienależących do gminy, obejmuje jeden pałac, 3 wille, jeden budynek przemysłowy, 9 kamienic, 7 obiektów sakralnych a także kilka pomników na cmentarzach. Na liście dotacji jest również kościół pw. Zesłania Ducha Świętego.

Jak poinformował ks. Paweł Lisowski, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego, dotychczasowy remont kosztował 2,5 mln zł. Konserwacja zachodniej elewacji wymaga 1,5 mln zł. Środki z budżetu miasta uzupełniają budżet kompleksowej rewitalizacji łódzkiego kościoła.