Dzieci z Rawy Mazowieckiej, Brzezin i Kutna codziennie przyjeżdżają do Łodzi na warsztaty taneczne. Mają zajęcia z jedynym w województwie łódzkim instruktorem tańca na wózkach. 9 dziewczynek codzienne bawi się i uczy z pełnosprawnymi dziećmi. Dumni rodzice podpatrują swoje pociechy. Wielki finał i pokaz zaplanowano na sobotę.