Podczas wakacji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” kolejny raz realizuje projekt LATO Z POLSKĄ przeznaczony dla uczestników mieszkających poza Polską, a pragnących poznać kraj swoich przodków. Kolonie artystyczno-językowe organizuje Oddział w Łodzi dla członków Zespołu „Wołyńskie Słowiki” z Łucka na Ukrainie, który działa przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Wołyniu im. T. Kościuszki. Do Tomaszowa Mazowieckiego, w dniach 3-17.08 2018, przyjedzie grupa 23. kolonistów w wieku od 11 do 16 lat oraz dwoje opiekunów, którzy poprowadzą zajęcia artystyczne. Polscy wychowawcy zapewnią realizację ciekawego programu rekreacyjnego, sportowego, poznawczego i edukacyjnego, bo zaplanowano 20 godzin zajęć z języka polskiego, by doskonalić umiejętności komunikacyjne. Dla uczestników zawsze ciekawe są spotkania z rówieśnikami, dlatego odbędą się spotkania z harcerzami przy ogniskach i podczas zawodów sportowych. Koloniści poznają historię Tomaszowa oraz wielu ciekawych miejsc w pobliżu miasta. Zaplanowano także wycieczkę do Warszawy i wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz przedstawienie zabytków Starego Miasta. Podczas pobytu w Polsce Zespół „Wołyńskie Słowiki” wykona kilka koncertów „Dla Niepodległej”, podczas których zaprezentuje wielokulturowość Kresów. Zespół jest znany, bo już kilkakrotnie występował przed łódzką i tomaszowską publicznością. Wykonanie polskich patriotycznych i ludowych utworów oraz starannie dobrane stroje zawsze wzruszają słuchaczy i wywołują zainteresowanie pobytem dzieci z Ukrainy w Polsce. 

• 5.08 w Smardzewicach /godz. 13.00 w kościele o franciszkanów / 
• 12.08 w Tomaszowie podczas otwarcia wystawy „Korpus Ochrony Pogranicza” 
• 15.08 w Tomaszowie podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego