akcja charytatywna pod hasłem „Paweł Wstań !”, realizowana na rzecz Pawła Fibakiewicza. 

Wypadek, ciężkie kalectwo i szansa unikatowego w skali świata leczenia rdzenia kręgowego 27 letniego Pawła była przedmiotem niedawnej publikacji w ŁWD TVP Łódź w dniu 15 czerwca 2018 r. Mężczyźnie po upadku z balkonu w 2015 r. nikt nie dawał szansy na przeżycie i życie; obecnie poza czterokończynowym niedowładem posiada po stronie pleców głębokie, gnijące rany poodleżynowe i po przeszczepach wskutek czego od dwóch lat zmuszony jest pozostawać wyłącznie w pozycji leżącej na brzuchu. Długo by można opisywać uszkodzenia organów wewnętrznych i trwającą gehennę tego człowieka: Zainicjowana przez nas wielowątkowa akcja charytatywna „Paweł Wstań!” ma na celu sfinansowanie dla Pawła i zabezpieczenie logistyczne zabiegu operacyjnego tzw. „stymulacji zewnątrzoponowej rdzenia kręgowego” (eng. epidural stimulation spinal injury cord) w klinice Verita Life w Bangkoku. Zabieg jedyny w swoim rodzaju, o potwierdzonej w praktyce skuteczności – kalecy pozostawieni bez nadziei po prostu zaczynają na powrót chodzić. 
Najbliższą imprezą w ramach akcji „Paweł Wstań !” będzie, połączony z licytacjami charytatywnymi koncert bluesowy zespołów „Zdrowa Woda” i „ExBreakout” w dniu 28 lipca 2018 r. w Łodzi: