Zakończono składanie wniosków w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Do magistratu wpłynęło ich blisko 50. Środki czyli łącznie 1,5 mln złotych zostaną podzielone na tzw. projekty "twarde" i "miękkie".

W przyszłym roku będą realizowane inwestycje, o których wyborze zdecydują mieszkańcy. Bełchatowianie złożyli 49 propozycje, większość dotyczy inwestycji w różnych częściach miasta m.in. parkingi, place zabaw, obiekty sportowe czy przebudowy, remonty ulic i chodników. Wśród wniosków znalazło się też kilka zupełnie innowacyjnych, np. z zakresu ekologii i troski o środowisko. Złożono dwa projekty „placów zabaw dla psów” z torami przeszkód, był również pomysł sfinansowania z budżetu samorządu kastracji i sterylizacji domowych psów i kotów. Mieszkańcy zgłosili w propozycjach tężnie solankowe, ogród semiotyczny, nasadzenia kilkuset sosen oraz montaż stacji pomiarowej jakości powietrza. Pojawiają się także propozycje m.in. taksówek dla seniorów i projekty telemedyczne. Wnioskodawcy pomyśleli również o ławeczkach solarnych, które miałyby funkcję ładowania telefonów komórkowych i bezpłatny dostęp do internetu.

Na projekty "twarde", jak : budowa parkingu, zatoczki postojowe czy nowy plac zabaw, przeznaczony zostanie 1 mln 400 tys. złotych. Na projekty "miękkie" przeznaczone zostanie 100 tys. złotych czyli na np. stypendia, szkolenia, przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym.

Nowością tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest wymóg dołączenia do wniosku tzw. listy poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców. Wiele propozycji zdecydowanie przekroczyła wymagalną liczbę podpisów popierających dany projekt – pomysłodawcy rekordziści złożyli projekty z ponad setką podpisów - informuje Urząd Miasta Bełchatowa.

Wszystkie złożone wnioski przejdą teraz formalną i merytoryczną weryfikację, aby wyłonić listę projektów, na które mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosy. Listę poznamy 3 września. Internetowe głosowanie ruszy 10 września i potrwa do 18 września. Wyniki poznamy 1 października.

Od 2014 roku w Bełchatowie przeprowadzono pięć edycji budżetu obywatelskiego. We wszystkich mieszkańcy złożyli w sumie 325 wniosków, z których w głosowaniu wybrali 33 projekty. Do tej pory zrealizowano 27 propozycji - informuje Urząd Miasta Bełchatowa.