Blisko 40 fotografii autorstwa Agnieszki Traczewskiej, przedstawiających chasydów z całego świata można od dziś oglądać na wystawie "Powroty" w domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi. Wystawa została zorganizowana przy współpracy z łódzką Gminą Żydowską i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.