„Napełnieni Duchem Świętym" to hasło 149. Pieszej Piotrkowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dziś od rana w drogę wyruszyło ponad 400 osób. Współcześni pątnicy korzystają z dobrodziejstw techniki, o których nie śniło się tym, którzy na pielgrzymki chodzili kilkadziesiąt lat temu.