O wyzwaniach i problemach społecznych oraz sposobach na ich rozwiązanie mówiono podczas konferencji poświęconej 100-leciu polityki społecznej w Polsce.

Najwięcej miejsca poświęcono problemowi starzenia się społeczeństwa. To temat szczególnie istotny dla Łodzi i regionu łódzkiego - będącego najstarszym województwem w kraju.