Wyżły, teriery czy jamniki, w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano krajową wystawę psów myśliwskich. Ocenie podlegają wygląd i podobieństwo do wzorca danej rasy.