W łódzkim garnizonie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W tym roku zostały one połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu.

Święto jest bezpośrednio związane z obchodami 99. rocznicy powstania polskiej policji, które to zostały objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Rano Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu wraz z oficjelami złożył symboliczne kwiaty pod pomnikiem Stu Straconych w Zgierzu. Następnie uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Policjantów i Pracowników Policji w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów policjantów na wyższe stopnie służbowe.

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złoty Krzyż Zasługi Panu Grzegorzowi Barczyńskiemu członkowi Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna1939r. w Łodzi oraz 3 Brązowe Krzyże Zasługi innym osobom. Z okazji tegorocznego Święta Policji, Prezydent RP przyznał również 29 policjantom srebrne medale oraz 14 policjantom brązowe medale za długoletnią służbę,. Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował złotym medalem za Zasługi dla Policji Jarosława Olbrychowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

Z okazji Święta Policji w lipcu awans na wyższe stopnie służbowe w garnizonie łódzkim przewidziano dla 1587 policjantów. Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrali zaproszeni goście, składając życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w swoim przemówieniu cytował wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, iż 86 proc. Polaków czuje się bezpiecznie, a aż 93 proc deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. Podziękował też za bardzo dobre podsumowanie efektów pracy w I półroczu i znaczący spadek przestępczości zwłaszcza tej najbardziej dokuczliwej społecznie.

Oficjalną część obchodów zakończyła defilada. W godzinach popołudniowych w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki odbył się "Niebieski piknik" dla mieszkańców Zgierza, podczas którego policjanci przygotowali szereg atrakcji.