Program: 

6 lipca 2018 (piątek) – mała scena – 
godz. 20:00 Koncert – BezScenne Granie – Przysiądź z nami kolejny raz ! – 
7 lipca 2018 (sobota) – duża scena 
10:00 – 13:00 – PPT MiniNocnik dla dzieci 
13:00 – 14:00 – próby mikrofonowe uczestników konkursu 
14:00 – 16:30 – Konkurs XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej NOCNIK w Łęczycy 
16:30 – 18:30 – przerwa techniczna 
18:30 – 19:00 – Laureat XII OPPT NOCNIK 2017 – Robert Mazurkiewicz 
19:00 – 20:00 – Werdykt Jury konkursu oraz koncert Laureatów XIII OPPT NOCNIK 2018  
20:15 – 21:45 – Lubelska Federacja Bardów  
22:00 – 24:00 – koncert „Legendy bardów XX wieku” – Żukowska-Korycki / Nowak-Snokowski / Orkisz 
0:15 – ? – EKT Gdynia