Konkurs Łódź Miastem Talentów 2018 - V edycja „Łódzkie - kocham i nienawidzę” KATEGORIE: dziennikarska, fotofilmowa, off, czyli artystyczne pomysły kreatywne Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie pomysłu na projekt, jego realizacja i prezentacja w jednej z trzech kategorii konkursowych: a. Dziennikarskiej; b. Fotograficzno-filmowej; c. OFF. Projekt musi wiązać się z hasłem tegorocznej edycji Konkursu, którym jest „Łódzkie – kocham i nienawidzę”. Kategoria OFF jest kategorią otwartą dla wszystkich, którzy mają pomysły artystyczne związane z hasłem Konkursu, ale wykraczające poza dwie pozostałe kategorie. Organizatorzy nie narzucają techniki ani formy zgłaszanych pomysłów w tej kategorii, jednak szczególnie wysoko oceniana będzie kreatywność, odbieganie od utartych schematów oraz rozwiązania nieoczywiste i niestandardowe.