Jak ogłosili dziś przedstawiciele magistratu, każdy łodzianin może mieć wpływ na powstanie przyszłorocznego budżetu miasta. Od 16 czerwca rozpoczną się pierwsze od wielu lat konsultacje priorytetów do miejskiego budżetu. Swoje pomysły i uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Miasta mailowo bądź w formie papierowej do 1 lipca.

W ramach zaplanowanych na dwa tygodnie konsultacji społecznych łodzianie będą mieli również możliwość bezpośredniej rozmowy z dyrektorami kluczowych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi podczas dwóch otwartych spotkań w centrach handlowych. Pierwsze z nich odbędzie się 16 czerwca w Porcie Łódź, następne 23 czerwca w Galerii Łódzkiej. Oba w godzinach od 12.00 do 15.00.

Podsumowaniem tego etapu konsultacji będzie zaplanowane na 25 czerwca spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi. To wtedy odbędą się warsztaty, gdzie w pięciu segmentach problemowych. Wypracowane zostaną również najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu.

Jak zauważa wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Paweł Bliźniuk organizowane przez miasto konsultacje są odpowiedzią na oczekiwania społeczne.

- Ze strony mieszkańców, organizacji pozarządowych zajmujących się partycypacją oraz rad osiedli płynęły sygnały i uwagi, że budżet powinien być konsultowany możliwie jak najwcześniej; w momencie, kiedy przygotowane są założenia do budżetu miasta, bo wtedy urzędnicy, którzy pracują nad konkretnym projektem, są w stanie wpisać i uwzględnić propozycje płynące ze strony mieszkańców – informuje radny Paweł Bliźniuk. - Są to pierwsze od dłuższego czasu takie konsultacje, ale mam nadzieję, że na stałe wpiszą się w harmonogram działań magistratu.