Dziś mija 31. rocznica wizyty Ojca Świętego, Jana Pawła II w Łodzi. Miejskie uroczystości wspominające jego wizytę zorganizowano przy ul.Piotrkowskiej 104 przed tablicą upamiętniającą przyjęcie przez Papieża Polaka Honorowego Obywatelstwa Łodzi.
ZOBACZ PEŁNE WYDANIE ŁÓDZKICH WIADOMOŚCI DNIA