Trwają w nim badania wód termalnych pod kątem ich wykorzystania w hodowli mikroalg. Jeśli wyniki tych badań będą pozytywne produkowane w Poddębicach mikroalgi będą mogły mieć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Tutejsze wody mają odpowiednią temperaturę, pH a przede wszystkim skład, są bogate w krzemionkę m.in. te parametry sprawiły że do produkcji mikroalg postanowili wykorzystać je naukowcy.

Próby, testy i rozmnażanie alg w specjalnych waruynkach trwają już od 5 miesięcy.

W gminie niedawno potwierdzono występowanie borowin. Wszystko to chcą wykorzystać miejscowe władze.

Obecnie otrzymywane wyniki badań napawają naukowców optymizmem, muszą jeszcze przebadać wpływ takich czynników jak dwutlenek węgla i światło na optymalizację uzyskiwanych efektów a na to potrzebny jest dodatkowy czas.

ŁWD - P.Lisiecki
ZOBACZ PEŁNE WYDANIE ŁÓDZKICH WIADOMOŚCI DNIA