5,3 mln zł przeznaczyło miasto od 2015 roku na remonty i inwestycje w miejskich przychodniach na Bałutach. Kolejne 2,2 mln zł wydane zostaną w tym roku, m.in. w przychodni przy ul. Libelta 16 przeznaczone zostanie 390 tys. zł m.in. na siłownie zewnętrzne oraz 350 tys. zł m.in. na budowę nowego centrum dla seniorów.

Przychodnia przy ul. Snycerskiej 1 zostanie przebudowana pod potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych oraz wyposażona w nowy sprzęt medyczny. Trwa przebudowa pod nowy układ pomieszczeń pod poradnie przy ul. Bydgoskiej 17/21. Przychodnia zostanie też doposażona. W przychodni przy ul.Murarskiej 4 trwa adaptacja pomieszczeń na parterze - informuje Urząd Miasta Łodzi.

Przypominamy, że 5,3 mln zł zostało przeznaczone m.in. na termomodernizację 8 budynków należących do Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty. Wśród inwestycji znalazła się też m.in. budowa kompleksu do rehabilitacji i wypoczynku przy przychodni przy ul. Łanowej 18 oraz adaptacja nowych pomieszczeń w przychodni przy ul. Sierakowskiego 65 czy pomieszczeń pod pracownię diagnostyki obrazowej w przychodni przy ul. Murarskiej 4. W przychodniach zostały odnowione poradnie POZ i specjalistyczne.

Ponadto przychodnie na Bałutach wzbogaciły się m.in. o sprzęt do rehabilitacji (dla Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18), aparaturę do RTG i USG dla przychodni przy ul. Murarskiej 4 czy windy dla pacjentów przy ul. Bydgoskiej 17/21 i Murarskiej 4.