Ulica Rokicińska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta. Inwestycja obejmie m.in. budowę nowej jezdni, chodników, dwukierunkowej drogi rowerowej i przystanków autobusowych z zatokami.

Projekt przewiduje także remont dwóch przejazdów kolejowych w miejscach skrzyżowania ulicy z torami oraz budowę wjazdów do posesji. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach: od ul.Malowniczej do ul.Gajcego oraz od ulicy Gajcego do granic miasta.

Prace rozpoczną się w lipcu i prawdopodobnie zakończą się w przyszłym roku. Prace budowlane będą kosztować 37 mln złotych. Szacowany wartość całego projektu to 40,6 mln złotych z czego 31,5 mln złotych to środki z Unii Europejskiej - informuje Urząd Miasta Łodzi.

Przebudowa ulicy Rokicińskiej to część modernizacji drogi nr 713. Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach tego projektu zmodernizuje ponad 18-kilometrowy odcinek od Kurowic do Ujazdu.