Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla modernizacji placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki inwestycji nową jakość zyska nie tylko skwer, ale także znajdujący się na nim plac zabaw. Prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Modernizacja placu Niepodległości to kolejny etap realizacji programu „Młode Stare Miasto”. W ramach inwestycji przebudowany zostanie skwer oraz znajdujący się na nim plac zabaw. Ten drugi  zostanie ogrodzony, wyposażony w nowe zabawki oraz wyłożony bezpieczną nawierzchnią. Z kolei na skwerze pojawią się nowe trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami.

Miasto już wyłoniło wykonawcę inwestycji, która będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”.

- Przez najbliższe miesiące będzie przygotowywana dokumentacja projektowa – informują pracownicy Biura Inwestycji i Remontów Miasta Piotrków Tryb. - Projekt musi być zgodny z przygotowanym programem funkcjonalno-użytkowym i zanim będzie zrealizowany musi zostać przez nas zaakceptowany. Prace na placu Niepodległości mają wystartować jesienią i zakończą się w przyszłym roku.

Jak informuje portal miejski po przebudowie na zmodernizowanym placu pojawi się kilka nowości. Zaplanowano zainstalowanie m.in. ładowarki ze stacją Wi-Fi, stacji naprawczej dla rowerów oraz inteligentnego słupa ogłoszeniowego. Funkcjonujący na placu szalet będzie zdemontowany, a w jego miejsce ustawiona nowoczesna samoobsługowa toaleta. Dodatkowo cały plac Niepodległości zostanie oświetlony .Pojawi się też  iluminacja, która oświetli zabytkowe mury miejskie znajdujące się przy I LO i zakonie Jezuitów.