Trwają prace koncepcyjne i wyznaczanie przebiegu północnej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego. To odpowiedź władz miasta na brak ostatecznej decyzji na szczeblu GDDKiA, co do budowy drogi ekspresowej S74, która byłaby południowo - zachodnią obwodnicą miasta.

Opracowano trzy wstępne koncepcje przebiegu północnej obwodnicy. Głównym założeniem ich autorów, jest to aby przyszła droga biegła w jak największej części przez grunty miejskie oraz łączyła węzeł Tomaszów Północ na drodze ekspresowej S8 z drogą wojewódzka DW 713 za dzielnicą Białobrzegi.

- Tomaszów Mazowiecki jeszcze nigdy nie był tak blisko budowy obwodnicy. Wychodzimy ze snucia opowieści, a realizujemy konkretne działania. Konsultujemy jej przebieg ze służbami wojewódzkimi – informuje Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Maz. - Nie ustajemy również w lobbowaniu na rzecz S74. Jednak zrealizowanie tego zadania w czasie krótszym niż 10 lat, w obecnych realiach, jest niemożliwe i to trzeba uczciwie mieszkańcom powiedzieć. Dlatego rozpoczęliśmy prace dot. północnej obwodnicy. Tomaszów Mazowiecki problem ma teraz i teraz potrzebuje jego rozwiązania. Północna obwodnica, daje takie szanse.

Na dziś, wariantem optymalnym jest wjazd i wyjazd z węzła Tomaszów Północ, poprzez przebudowane skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Wysokiej (np. rondo), wjazd w drogę krajową nr 48, która w 2019 roku poddana zostanie kompleksowej modernizacji i przebudowie. Następnie kierowcy pojadą przebudowaną ulicą Luboszewską i dalej w stronę terenów oczyszczalni poprzez obiekty mostowe i inżynieryjne. Na koniec wylot w drogę wojewódzką 713, poza obszarem zabudowanym dzielnicy Białobrzegi. Wskazany przebieg pozwoli na prowadzenie drogi poza terenami gęstej zabudowy i umożliwi bezpośrednią komunikacje z drogami krajowymi i ekspresowymi. W ten sposób ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta.

Jednocześnie, taki przebieg spowoduje, że ruch odbywający się obecnie ulicami Szeroką i Grota Roweckiego zostanie poprowadzony drogą S8 i DK 48, obwodnicą i DW 713. Wszystkie warianty zostały przekazane do analizy i uzgodnień Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Trwają też rozmowy w sprawie źródeł finansowania inwestycji ze środków krajowych.