Rozstrzygnięto przetarg na budowę i kompleksową (6-letnią) obsługę wojewódzkiego roweru publicznego. Konkurs ofert wygrała firma NB Serwis z Warszawy będącą spółką powiązaną z firmą Nextbike Polska. Województwo łódzkie zapłaci za realizację projektu 24 mln zł.

W ramach projektu „Rowerowe Łódzkie” zrealizowany będzie system wypożyczalni roweru publicznego w województwie łódzkim, obejmujący 15 parkingów rowerowych, 125 stacji oraz 1002 rowery.

- Planowany system będzie nieco różnił się od tego który funkcjonuje w Łodzi. W 10 miastach które obejmuje projekt pojawią się rowery czwartej generacji, które będziemy wypożyczać i zwracać za pomocą aplikacji, bez użycia jakichkolwiek stacji dokujących – informuje Jakub Giza, z biura prasowego firmy Nextbike Polska. – Od strony praktycznej, wygląda to tak, że jednoślad ma wmontowaną blokadę, którą będziemy uruchamiać kończąc wypożyczenie. Rower pozostawimy w specjalnie wyznaczonych do tego strefach. System rozpozna położenie zwracanego jednośladu i  potwierdzi jego oddanie.

Kwestia, styku funkcjonowania systemu roweru wojewódzkiego i systemu roweru miejskiego w Łodzi będzie przedmiotem przyszłych rozmów wykonawcy z zamawiającym.

- To czy będzie możliwość korzystania za pomocą jednej i tej samej aplikacji z obu systemów rowerowych będzie kwestią osobnych ustaleń z zamawiającym. W przetargu nie było bowiem wymogu takiej kompatybilności. Takie rozwiązanie jest jednak technicznie możliwe – stwierdza przedstawiciel firmy Nextbike.

Dzięki projektowi mieszkańcy województwa mają mieć możliwość lepszego przemieszczania się po całym regionie. - Stacje rowerowe zostaną ulokowane m.in. w pobliżu przystanków Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, dzięki temu można będzie prosto z pociągu wsiąść na rower i dojechać w konkretne miejsce - mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Usprawni to nie tylko dojazdy do pracy, ale również wzbogaci ofertę turystyczną województwa i stworzy mieszkańcom dodatkowe możliwości spędzania wolnego czasu.

Obok Województwa Łódzkiego partnerami projektu „Rowerowe Łódzkie” są: Pabianice, Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola oraz Zgierz. System wypożyczalni roweru publicznego zostanie uruchomiony w terminie 105 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.

W konkursie ofert brały udział dwie firmy: NB Serwis i EGIS BIKE Polska. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.