Prawie 400-osobowa Pielgrzymka Łowicka wędruje pieszo na Jasną Górę. Księżacy Łowiccy z grupy etnograficznej ludności polskiej na terenie historycznego Księstwa Łowickiego, inaugurują sezon pielgrzymkowy, którego pełnia przypada na lipiec i sierpień.
ZOBACZ PEŁNE WYDANIE ŁÓDZKICH WIADOMOŚCI DNIA