Urządzenia zostały zakupione z inicjatywy budżetu obywatelskiego. W defibrylatory zostały wyposażone m.in. krańcówki MPK, punkty sprzedaży biletów, instytucje kultury, domy pomocy społecznej czy jednostki OSP.

W przestrzeni miejskiej umieszczono 80 defibrylatorów typu AED, czyli takich, które mogą być używane przez osoby bez wykształcenia medycznego. W każdym urządzeniu znajdują się rękawiczki, materiały dezynfekcyjne i maska ratownicza. Sprzęt umieszczono w specjalnie oznakowanych szafkach. Do defibrylatorów dołączono również instrukcję udzielenia pierwszej pomocy.

Urządzenie samo będzie przeprowadzać reanimację do momentu przyjazdu karetki. Zadaniem człowieka będzie jedynie podczepienie defibrylatora do osoby poszkodowanej. To maszyna analizuje rytm pracy serca i "podejmuje decyzję" o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, skieruje impuls elektryczny i tym samym pomoże przywrócić prawidłowy rytm serca.

Wartość zakupu 80 urządzeń oraz pakietu szkoleń dla pracowników służb miejskich wyniósł ok. 360 tys. złotych.