Łódź Parafia św. Anny, ul. Śmigłego-Rydza 24/26, Łódź 

9:30 – 10:00 - Rejestracja 
10:00 – 10:15 - Oficjalne otwarcie przez władze rządowe i samorządowe 
10:15 – 11:00 - Moralność i etyka w prowadzeniu biznesu - ks. Przemysław Król 
11:00 - 11:45 - Edukacja finansowa i ekonomiczna - Tomasz Sztreker 
11:45 – 12:15 - Przerwa kawowa 
12:15 – 13:00 - Instytut Ordo Iuris 
13:00 – 13:45 - Panel Dyskusyjny- ks. Przemysław Król, przedstawiciel Instytutu Ordo Iuris, przedsiębiorca 
13:45 – 14:00 - Zakończenie – Tomasz Sztreker