Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wydał decyzję zastępczą odwołującą burmistrza Przedborza Miłosza Naczyńskiego. Chodzi o podejrzenie naruszenia ustawy antykorupcyjnej.